RODO


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przez jest Izabela Szwedzicka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smart Solutions Izabela Szwedzicka, ul. Sewerynów 7, 00-924 Warszawa NIP 5782965227, REGON 385834391.
Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej będą przetwarzane przez Smart Solutions Izabela Szwedzicka, ul. Sewerynów 7, 00-924 Warszawa NIP 5782965227, REGON 385834391 w celu umożliwienia kontaktu mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonanych z Klientami, kontrahentami i innymi podmiotami, a także w celu przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez rok od wpływu korespondencji lub 3 lata w przypadku, gdy wiadomość zawiera istotną treść dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowią zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie bez podawania przyczyn, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych wynikające z RODO oraz ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https:// hostel-helvetia.pl
Kontakt z Administratorem danych osobowych info@hostel-helvetia.pl z dopiskiem „dane osobowe